Názory veřejnosti na členství České republiky v Evropské unii – červenec 2020

NS_2007

V červenci 2020 bylo v pravidelném šetření CVVM Naše společnost zkoumáno téma postojů české veřejnosti k Evropské unii. Konkrétně byla zjišťována spokojenost českých občanů s členstvím v Evropské unii, postoje k různým výrokům týkajícím se členství v EU a názory na to, zda má či nemá být Česká republika členem Evropské unie.

Spokojenost s členstvím ČR v Evropské unii vyjadřují necelé dvě pětiny českých občanů (38 %) a čtvrtina (25 %) je nespokojena. Z časového srovnání plyne, že oproti šetření realizovanému v loňském roce (duben 2019) se spokojenost statisticky významně nezměnila. Na členství naší země v Evropské unii čeští občané nejvíce oceňují lepší možnosti studovat, pracovat a žít v zemích EU. Z negativních důsledků členství České republiky v Evropské unii respondenti nejvíce souhlasili s tím, že členství přináší velký nárůst byrokracie a zřizování zbytečných úřadů.

  • Celá tisková zpráva ke stažení zde: pm200918.pdf
  • Všechny zprávy z tohoto výzkumu: NS_2007