Česká veřejnost o americké zahraniční politice – listopad/prosinec 2021

NS_2111

Ve svém pravidelném šetření realizovaném v listopadu a prosinci 2021 se Centrum pro výzkum veřejného mínění SOÚ AV ČR podrobněji zajímalo o názory české veřejnosti na americkou zahraniční politiku. Všem respondentům jsme předložili 6 výroků, s nimiž vyjadřovali míru svého souhlasu či nesouhlasu.

Tři čtvrtiny českých občanů (75 %) si myslí, že Spojené státy americké ve své zahraniční politice upřednostňují své vlastní mocenské a ekonomické zájmy.

Téměř dvě třetiny (64 %) naopak nesouhlasí s tím, že Spojené státy americké mají právo postupovat proti nedemokratickým režimům i za použití vojenské síly.

V porovnání s rokem 2018 poklesl (o 6 procentních bodů) souhlas s tvrzením, že současná americká zahraniční politika představuje hrozbu pro dnešní svět.

  • Celá tisková zpráva ke stažení zde: pm220218.pdf
  • Všechny zprávy z tohoto výzkumu: NS_2111