Postoj české veřejnosti k přijímání uprchlíků z Ukrajiny – únor/březen 2023

NS_2302

V šetření, jež proběhlo v období od konce ledna do konce druhé dekády března 2023, Centrum pro výzkum veřejného mínění dotazovalo sadu otázek týkajících se postojů české veřejnosti k přijímání uprchlíků z Ukrajiny. Dotazovaní konkrétně vyjadřovali své postoje k přijímání ukrajinských uprchlíků a k možnosti jejich trvalého usazování se v České republice. Součástí dotazování bylo i zmapování zájmu o aktuální vývoj okolo této situace.

O vývoj situace okolo uprchlíků z Ukrajiny se zajímají necelé dvě pětiny (39 %) českých občanů.


56 % českých občanů souhlasí s přijímáním uprchlíků z Ukrajiny.


11 % občanů je pro možnost trvalého usazení se ukrajinských uprchlíků zde, dalších sedm desetin (71 %)

 

  • Celá tisková zpráva ke stažení zde: pm230628.pdf
  • Všechny zprávy z tohoto výzkumu: NS_2302