Dopady členství v Evropské unii na ČR

Ve svém dubnovém šetření se Centrum pro výzkum veřejného mínění věnovalo hodnocení členství České republiky v Evropské unii. Respondenti byli požádáni o zhodnocení kladných a záporných stránek členství ČR v Unii a rovněž o posouzení dopadu vstupu na vybrané oblasti veřejného života.

Oslovení nejčastěji souhlasili s názorem, že díky členství získali Češi lepší možnosti žít, studovat a pracovat v zemích EU.

Prakticky totožný podíl souhlasných odpovědí si však získalo také tvrzení, že členství v Evropské unii přináší nárůst byrokracie a zřizování zbytečných úřadů.