Občané o vybraných mezinárodních organizacích a institucích

Centrum pro výzkum veřejného mínění zjišťovalo v únoru 2009 důvěru českých občanů k vybraným mezinárodním organizacím, konkrétně Evropské unii (EU), Organizaci spojených národů (OSN) a Severoatlantické alianci (NATO) a dvěma dalším institucím, Evropské komisi a Evropskému parlamentu. Rovněž byla zkoumána spokojenost s členstvím v Evropské unii, OSN a NATO.

Kromě letošních údajů je ve zprávě uvedeno i časové srovnání.