Souhlas se členstvím ČR v EU a NATO a zájem o práci v zemích EU

Souhlas se členstvím České republiky v Evropské unii vyjádřila převážná většina oslovených občanů (72 %), nesouhlasila pouze necelá čtvrtina oslovených (22 %). 6 % dotázaných občanů se k položené otázce nedokázalo vyjádřit. Také se členstvím České republiky v Severoatlantické alianci souhlasí nadpoloviční většina obyvatel naší země, i když je to o něco méně než v případě Evropské unie.

Souhlas se členstvím ČR v NATO vyjádřilo 62 % dotázaných, nesouhlas naopak 28 % oslovených občanů. Desetina dotázaných se nedokázala rozhodnout, zda se členstvím ČR v NATO souhlasí či nikoliv. Souhlas se členstvím své země v Evropské unii je na Slovensku, v Maďarsku i v České republice vyšší než souhlas se členstvím vlastní země v Severoatlantické alianci.