Občané o americké radarové základně v ČR

V březnu i dubnu CVVM pokládalo dotázaným několik otázek souvisejících se záměrem umístit na českém území radarovou stanici antibalistické obrany USA. Podobně jako v předchozích šetřeních oba výzkumy zjišťovaly aktuální postoje české veřejnosti k tomuto plánu a rovněž to, zda podle mínění občanů by se o americké radarové základně na českém území mělo či nemělo rozhodovat v referendu.

Březnové šetření se vedle toho věnovalo i tomu, zda se lidé obávají teroristického či vojenského útoku na základnu, čí legislativě by měli podléhat občané USA působící na této základně a zda a jak by americká vláda měla Česku kompenzovat umístění radaru na jeho území.