Občané o americké radarové základně v ČR – listopad 2008

V listopadu 2008 CVVM položilo svým respondentům dvě otázky související s dojednaným plánem umístit na českém území radarovou základnu antibalistické obrany USA. Podobně jako v předchozích šetřeních jsme zjišťovali aktuální postoje české veřejnosti k tomuto záměru a rovněž to, zda podle mínění občanů by se o americké radarové základně na českém území mělo či nemělo rozhodovat v referendu.