O zahraniční politice a roli USA ve světě

Tři čtvrtiny lidí v České republice (76 %) zastávají názor, že USA v zahraniční politice upřednostňují vlastní mocenské a ekonomické zájmy, téměř dvě třetiny (64 %) si myslí, že neberou ohled na mínění světového společenství, a podle dvou pětin (42 %) současná zahraniční politika USA představuje hrozbu pro dnešní svět. Výrazně rozštěpená je česká společnost v názorech na to, zda Spojené státy ve své zahraniční politice usilují o zajištění stability a mírového uspořádání světa, když 47 % občanů s takovým tvrzením souhlasí, zatímco 44 % jej odmítá.

V tom, zda USA ve své zahraniční politice vystupují na obranu svobody, demokracie a lidských práv, mírně převažuje mínění, že ano, když souhlas s takovým tvrzením dala najevo polovina dotázaných (51 %) oproti necelým dvěma pětinám (38 %) nesouhlasících. Názor, že Spojené státy mají právo ve vztahu k nedemokratickým režimům použít vojenskou sílu, zastává přibližně pětina obyvatel ČR (22 %), dvě třetiny (64 %) jsou naopak proti.