Občané o americké radarové základně v ČR

Lednové i únorové šetření CVVM se věnovalo několika otázkám v souvislosti se záměrem umístit na českém území radarovou stanici, která by byla součástí systému antibalistické obrany USA. Výzkumy zjišťovaly postoje české veřejnosti k tomuto plánu a rovněž to, zda podle mínění občanů by se o americké radarové základně na českém území mělo či nemělo rozhodovat v referendu.

Zpráva přináší základní výsledky analýzy sociodemografických rozdílů a časové srovnání s předchozími výzkumy k těmto otázkám. Lednové šetření dále obsahovalo i sadu otázek zaměřených na úroveň a objektivitu informací, které v souvislosti s radarem veřejnosti poskytují vláda, armáda, média, experti, představitelé místních samospráv a aktivisté z řad odpůrců i stoupenců umístění radaru v ČR.