Česká veřejnost o Kosovu

V rámci svého březnového šetření CVVM zkoumalo názory české veřejnosti na situaci okolo nedávného jednostranného vyhlášení nezávislosti jihosrbské provincie Kosovo, která byla pod správou OSN od roku 1999 po letecké válce NATO proti Svazové republice Jugoslávii, jež měla zastavit násilný konflikt mezi tamními Albánci usilujícími o odtržení Kosova a jugoslávským bezpečnostními silami a s ním související humanitární krizi.

Šetření konkrétně zjišťovalo postoje ke zmiňovanému vojenskému zásahu NATO před devíti lety, k vyhlášení nezávislosti Kosova, k tomu, zda by česká vláda měla či neměla uznat Kosovo jako nezávislý stát, a dále se dotazovalo na mínění Čechů o některých možných důsledcích, pokud jde o stabilitu regionu a mezinárodní vztahy, včetně rizika případného nového ozbrojeného konfliktu. Na závěr se respondenti vyjadřovali i k otázce, zda jednostranné vyhlášení nezávislosti Kosova a jeho uznání ze strany některých zemí povede jako precedens i jinde ve světě k analogickým akcím ze strany dalších národnostních či jiných menšin se separatistickými sklony.