O zavedení eura a o přínosu České republiky Evropské unii

Více než polovina (56 %) občanů souhlasí s přijetím eura za měnu České republiky, přibližně třetina (35 %) je naopak proti. Podpora přijetí eura zřetelně klesá s rostoucím věkem a klesající životní úrovní. Pro euro se velmi často vyslovují zejména studenti, ale relativně častěji s jeho zavedením souhlasí i absolventi vysokých škol, vedoucí nebo vysoce kvalifikovaní odborní zaměstnanci a příznivci ODS.

Naopak proti jsou ve zvýšené míře důchodci a voliči KSČM. Alespoň jednu konkrétní výhodu vstupu ČR pro Evropskou unii vidí 72 % českých občanů. Nejčastěji přitom lidé uváděli, že EU přineseme kvalifikovanou a levnou pracovní sílu.