Důvěra Čechů k OSN, EU a NATO

V zářijovém šetření Centra pro výzkum veřejného mínění SOÚ AV ČR jsme mimo jiné položili respondentům otázku, zda důvěřují vybraným mezinárodním institucím. U všech sledovaných organizací převažuje důvěra nad nedůvěrou. Relativně největší důvěře se přitom těší Organizace spojených národů, k níž pozitivní vztah vyjádřily dvě třetiny (61 %) dotázaných, zatímco nedůvěru dala najevo čtvrtina (25 %) respondentů.

Téměř dvě třetiny respondentů (58 %) mají též důvěru ve vztahu k Evropské unii, podíl nedůvěřujících byl v tomto případě 35%. Relativně nejmenší podíl důvěřujících, který se pohyboval těsně pod hranicí jedné poloviny (48 %), jsme zaznamenali u NATO, kterému téměř dvě pětiny (38 %) občanů naopak nedůvěřují.