Veřejnost o odsunu a Benešových dekretech

V listopadovém šetření se CVVM SOÚ AV ČR mimo jiné několika otázkami věnovalo problematice tzv. Benešových dekretů.

V současné době se více než polovina dotázaných (53 %) kloní k názoru, že Benešovy dekrety by měly platit i nadále. 13 % se domnívá, že by měly být zrušeny, a více než třetina oslovených (34 %) se k dané problematice nevyjádřila.

Odsun sudetských Němců považuje v současnosti za spravedlivý přesně polovina dotázaných, naopak celkem 32 % jej pokládá za nespravedlivý.

více než polovina dotázaných (55 %) se domnívá, že Benešovy dekrety negativně ovlivňují vztahy s Německem. Stejný názor zastává čtvrtina respondentů, pokud jde o vztahy s Rakouskem.