Zařazení stran na pravolevé škále

Občané řadí politické strany zastoupené v Poslanecké sněmovně zleva doprava v pořadí KSČM, ČSSD, KDU-ČSL, US-DEU, ODS, přičemž poslední tři subjekty leží v pravé polovině použité škály. Vzdálenosti mezi sousedícími subjekty řazenými do pravé poloviny spektra jsou menší než vzdálenost mezi KSČM a ČSSD nebo mezi ČSSD a KDU-ČSL. Pořadí sebezařazení příznivců jednotlivých stran zleva doprava odpovídá pořadí těchto stran, i když jejich pozice se od umístění stran poněkud liší.

Voliči KSČM, ČSSD i KDU-ČSL sami sebe v průměru řadí více vpravo, než kam je celkově zařazována jimi preferovaná strana, stoupenci ODS se v průměru zařazují naopak mírně vlevo oproti celkovému průměrnému zařazení ODS. Vzdálenost na pravolevé škále mezi příznivci dvou nejvzdálenějších stran – ODS a KSČM – je tak poněkud menší než vzdálenost vyplývající z průměrného zařazení těchto subjektů.