Odbornost, kvalita, nezávislost

NS_1603

Do březnového šetření zahrnulo CVVM otázky týkající se tématu korupce. Občané vyjadřovali svůj názor na rozšíření korupce v České republice a zároveň hodnotili míru korupce vybraných institucí a oblastí veřejného života.

Zobrazit všechny zprávy z výzkumu

Všechny zprávy z tohoto výzkumu: NS_1603