Důvěra společenským institucím a lidem kolem nás

Největší důvěru lidé vkládají do osob, které znají (88 % respondentů důvěřuje většině z nich). Více než polovina respondentů (54 %) míní, že lze věřit většině lidí v naší zemi; asi dvě pětiny jsou ale přesvědčeny o opaku. Jako důvěryhodné se dotázaným zpravidla jeví naše sdělovací prostředky (62 %) a dále armáda (55 %). Převážná část má důvěru k policii (53 %), nevěří jí 43 %.

Nejednoznačně působí náš politický systém: část obyvatel mu věří (48 %), část nikoli (47 %). Neziskové organizace jsou asi pro pětinu dotázaných nečitelné, ostatní si je pak podobnou měrou spojují s důvěryhodnou (41 %) i nedůvěryhodnou image (37 %). Peněžní ústavy, soudy, církve a odbory jsou již pro převážnou část veřejnosti nevěrohodné, nejčastěji přitom peněžní ústavy - těm v současnosti nevěří asi tři čtvrtiny dotázaných.