Levo-pravá orientace obyvatel ČR

Obecná politická orientace obyvatel ČR je tématem, které CVVM sleduje soustavně. Na levo-pravém politickém spektru jsou obyvatelé ČR rozloženi tak, jak to odpovídá rozložení většiny znaků v populaci: největší skupina lidí vykazuje průměrné hodnoty a směrem k okrajům se jejich počet poměrně plynule zmenšuje, přičemž za levicové se celkově označuje o něco méně respondentů, nežli za pravicové.

Za výrazně nejlevicovější se považují příznivci KSČM, za nejpravicovější naopak příznivci US-DEU a ODS. Nejblíže středové pozici se nacházejí sympatizanti ČSSD a přívrženci KDU-ČSL.