Názory na Chartu 77

V únorovém šetření se CVVM SoÚ AV ČR mimo jiné zaměřilo na názory občanů na působení Charty 77. Dotázaným byly stejně jako v roce 1993 položeny dvě uzavřené otázky. První mapovala obecné hodnocení činnosti Charty 77, druhá se zaměřila na názory na to, co bylo důvodem podepisování tohoto dokumentu.

28 % respondentů se domnívá, že Charta 77 připravovala zánik komunistického režimu, bezmála třetina (31 %) má za to, že svou činností nic neovlivnila, 3 % se domnívají, že ohrožovala ostatní občany a 38 % nedokáže činnost Charty 77 vůbec posoudit (není bez zajímavosti, že v roce 1993 šlo o 51 %).

Více než dvě pětiny respondentů (41 %) se domnívají, že důvodem podpisu Charty 77 byla kritika normalizačního režimu, více než pětina (21 %) předpokládá, že šlo o svržení komunismu, necelá desetina (9 %) vidí za podpisem získání výhod ze Západu, 4% otevření si cesty do emigrace, 6 % vyjádření solidarity s příteli, 1 % pokyn StB a bezmála pětina (18 %) se k otázce nedokázala vyjádřit.