Hodnocení naléhavosti problémů

Nejnaléhavějším problémem z pohledu české veřejnosti je v současné době nezaměstnanost, jejíž řešení za „velmi naléhavé“ označilo 84 % dotázaných a za „docela naléhavé“ ještě dalších 12 %. Za nezaměstnaností se letos do popředí dostaly problémy ve zdravotnictví, které předstihly dokonce i organizovaný zločin a korupci, jež v roce 2002 společně tvořily čelo pomyslného žebříčku.

Vysokou prioritu z hlediska řešení stávajících problémů má u české populace i problematika sociálních jistot a bezpečnosti občanů v souvislosti s obecnou kriminalitou, v menší míře totéž platí i pro životní úroveň, ekonomickou reformu, fungování právního systému, důchodovou reformu, problematiku bytů a regulace nájemného, zemědělství a školství. Naopak na okraji zájmu veřejnosti stojí politicko-právní problémy, jako je podoba volebního systému nebo postavení a pravomoci prezidenta republiky.