Důvěra k vybraným institucím veřejného života – září 2020

NS_2009

Největší důvěře ze zkoumaných veřejných institucí se těší armáda (75 %) a policie ČR (69 %), nejméně lidé důvěřují politickým stranám a hnutím (19 %) a církvím (25 %).

Výraznější převaha důvěry nad nedůvěrou je patrná ještě v případě výsledků voleb, soudů, bank, výzkumů veřejného mínění a odborů, menší pak u rádií. U zbývajících institucí již výrazně více (politické strany a hnutí, církve), více (tisk, neziskové organizace) či méně (internet, televize) převažuje nedůvěra. 

V porovnání s předchozím šetřením z března 2020 jsme zaznamenali pokles důvěry a zároveň vzestup nedůvěry téměř ke všem zkoumaným institucím, vyjma armády a odborů, u kterých pouze mírně vzrostla nedůvěra.

  • Celá tisková zpráva ke stažení zde: po201021.pdf
  • Všechny zprávy z tohoto výzkumu: NS_2009