Občané ČR o tzv. Istanbulské úmluvě – červen 2021

NS_2106

Do červnového šetření 2021 zařadilo CVVM SOÚ AV ČR dvě otázky týkající se diskutovaného tématu tzv. Istanbulské úmluvy. Konkrétně nás zajímalo, zdali respondenti vědí, čeho se tato úmluva týká a zda by podle jejich názoru Parlament ČR měl, nebo neměl Istanbulskou úmluvu schválit.

Téměř tři čtvrtiny (74 %) českých občanů neví, čeho se tzv. Istanbulská úmluva týká. Naopak správné povědomí o tom, čeho se tzv. Istanbulská úmluva týká, má přibližně sedmina (14 %) českých občanů.

O málo více než pětina (21 %) dotázaných se domnívá, že by Parlament ČR měl tzv. Istanbulskou úmluvu schválit, opačný názor zastává 8 % dotázaných a zbývající naprostá většina 71 % dotázaných neví.

  • Celá tisková zpráva ke stažení zde: pm210713.pdf
  • Všechny zprávy z tohoto výzkumu: NS_2106