Názory veřejnosti na působení žen v politice

V červnovém šetření Centra pro výzkum veřejného mínění AV ČR jsme se mimo jiné věnovali tématu žen v politice. Podle naprosté většiny českých občanů (84 %) je zapojení žen do veřejných funkcí pro společnost užitečné. Naopak za neužitečné jej označila pouze desetina respondentů. Necelá čtvrtina respondentů považuje zastoupení žen ve veřejném životě za dostatečné.

Podle více než dvou třetin oslovených je nedostatečné. Většina české veřejnosti se domnívá, že ženám ztěžují vstup do politiky rodinné povinnosti (80 %), tradice (74 %) i společenské podmínky (69 %). Více než polovina dotázaných souhlasila rovněž s tvrzením, že muži v politice ženy mezi sebe nepustí. Zároveň však podle tří pětin oslovených nemají ženy o politiku zájem. Naopak většina dotázaných nesouhlasí s tím, že ženy v politice přejímají mužské vzory, jsou mále průbojné a ztrácejí svou ženskost. Většina oslovených rovněž nevěří, že politika je složitá a ženy se ji musí nejprve naučit. Zcela rozpolcená je česká veřejnost ve svých názorech na tvrzení, že politika je tvrdá a někdy i špinavá a pro ženy je málo vhodná.