Důvěra ve vybrané instituce v ČR a dalších zemích visegrádské čtyřky

Součástí prosincového šetření veřejného mínění CVVM byla otázka zjišťující důvěru občanů ve vybrané společenské instituce. Největší důvěru Čechů požívají z nabízených možností média (rádio 70 %, televize 64 %, tisk 57 % důvěřujících – při součtu odpovědí „rozhodně důvěřuje“ a „spíše důvěřuje“) a armáda s 63 % důvěřujících. Mírně nadpoloviční důvěru veřejnosti mají i soudy (51 % důvěřujících).

U ostatních položek je podíl nedůvěřujících větší než procento těch, kteří dané instituci vyjádřili důvěru. Nejméně důvěryhodné jsou pro respondenty politické strany, jimž v současnosti nedůvěřují čtyři pětiny lidí (a důvěřuje jen zhruba každý desátý). Více než polovina dotázaných vyjádřila nedůvěru též církvím (55 %) a policii (51 %). Odbory mají přibližně stejný podíl důvěřujících a nedůvěřujících (34, resp. 35 %), celá třetina oslovených však právě u odborů nedovedla míru své důvěry popsat, a zvolila tedy odpověď „neví“.

Podobný průzkum provedly polská, slovenská a maďarská agentura pro výzkum veřejného mínění, jež jsou spolu s CVVM sdružené v CEORG. Z porovnání výsledků šetření vyplývá, že nejvyšší míru důvěry v soudy, vládu, místní zastupitelstva, policii, parlament a politické strany mají v současnosti Maďaři. Poláci nejvíce důvěřují církvím a Slováci spolu s Čechy svému prezidentovi.