Bezpečnostní rizika pro ČR z pohledu veřejného mínění

Dvě třetiny (66 %) obyvatel se celkově v ČR cítí bezpečně a více než tři čtvrtiny (77 %) mají pocit bezpečí v místě, kde žijí. S tím, jak se policie stará o pořádek a bezpečí občanů v místě bydliště, je spokojeno 55 % lidí, 39 % dotázaných se označilo za nespokojené. Činnost policie v rámci celé republiky příznivě hodnotí 40 % občanů, 54 % s ní...

Nejvážnější hrozbu pro mír a bezpečnost v ČR podle mínění veřejnosti představují mezinárodní organizovaný zločin a v o něco menší míře terorismus. V současné době za reálnější hrozbu pro Českou republiku občané považují eventuální přírodní katastrofu nebo epidemii než případný válečný konflikt.