Voličské preference v květnu 2006

Na otázku „Počátkem června 2006 se budou konat volby do Poslanecké sněmovny. Půjdete volit?“ odpovědělo kladně 69 % dotázaných s volebním právem („rozhodně ano“ 35 % a „spíše ano“ 34 %), 20 % záporně („spíše ne“ 10 %, „rozhodně ne“ 10 %) a 11 % nevědělo.

Pro květnové (a poslední předvolební) zjišťování preferencí politických stran použilo CVVM SOÚ AV ČR oproti minulým šetřením odlišnou metodiku.

Všem dotázaným s volebním právem, kteří účast ve volbách nevyloučili (tj. kromě těch, kteří odpověděli, že se voleb „rozhodně“ nezúčastní), jsme tentokrát netradičně položili uzavřenou otázku mapující, kterou stranu budou volit v červnových volbách do Poslanecké sněmovny . Respondentům byly předloženy karty s názvy všech politických stran, které kandidují v nadcházejících volbách do Poslanecké sněmovny. Strukturu získaných odpovědí přináší přehled v tabulce. Do souboru (N= 652) byli zahrnuti pouze lidé, kteří uvedli nějakou stranu – jde tedy o preference bez nerozhodnutých a nevoličů.