Stranické preference v lednu 2006

Všem respondentům s volebním právem jsme položili otevřenou otázku (tj. bez použití seznamu politických stran) mapující, kterou stranu by dotázaní volili za předpokladu, že by se příští týden konaly volby do Poslanecké sněmovny (Otázka: „Představte si, že by příští týden byly volby do Poslanecké sněmovny. Pokud byste k volbám šel, kterou stranu byste volil?“). Strukturu získaných odpovědí přináší přehled v tabulce.

Na otázku „Představte si, že by příští týden byly volby do Poslanecké sněmovny. Šel byste volit?“ odpovědělo kladně 68 % dotázaných s volebním právem („rozhodně ano“ 32 % a „spíše ano“ 36 %), 24 % záporně („spíše ne“ 14 %, „rozhodně ne“ 10 %) a 8 % nevědělo.