Postoje k volební účasti

Výsledky ukazují, že lidé přikládají volbám do Poslanecké sněmovny relativně větší význam než volbám do Evropského parlamentu. Občané nejenže vyjadřují relativně častěji ochotu účastnit se voleb do Poslanecké sněmovny (66 %) než do Evropského parlamentu (57 %), ale také častěji hodnotí vysokou volební účast jako pozitivum v případě národních voleb (70 %) než evropských (61 %).

Vysoká účast ve volbách do Poslanecké sněmovny je rovněž častěji vnímána jako prostředek zajišťující prosazování zájmů českých občanů (51 %) v porovnání s vysokou účastí ve volbách do Evropského parlamentu (44 %). Také názor, že vysoká volební účast při volbách do Poslanecké sněmovny podporuje demokracii v České republice (58 %), je mírně rozšířenější než přesvědčení, že vysoká účast ve volbách do Evropského parlamentu podporuje demokracii v Evropské unii. Kromě toho při volebním rozhodování lidé mají poněkud častěji problémy s orientací v evropské politice (57 %) než v politice domácí (47 %).