Volební (ne)účast

Převážná většina občanů oslovených v lednu 2005 Centrem pro výzkum veřejného mínění se domnívala, že volební účast při volbách v České republice je docela či velmi nízká (42 resp. 45 % dotázaných). Více než dvě třetiny respondentů vnímají nízkou volební účast jako společenský problém (25 % dotázaných rozhodně, 40 % dotázaných spíše). Příčiny nízké účasti při volbách do krajských zastupitelstev tkvějí podle více než poloviny všech oslovených ve znechucení občanů z politiky.

V případě voleb do Senátu shledává opět polovina respondetů důvod nízké volební účasti v tom, že lidé považují Senát za zbytečný.