Možnosti zvýšení volební účasti

V lednu 2005 se Centrum pro výzkum veřejného mínění SOÚ AV ČR ve svém pravidelném šetření mimo jiné věnovalo tématu volební účasti a neúčasti. Více než polovina oslovených občanů vyjádřila názor, že je žádoucí, aby český stát podnikal kroky ke zvýšení volební účasti. Naopak 3 z deseti respondentů realizaci takových kroků považují za nežádoucí. Více než desetina obyvatel naší země se k položené otázce nedokázala vyjádřit.

Dvě třetiny českých občanů věří, že zavedení odvolatelnosti poslanců a senátorů stranou, za kterou byli zvoleni, by vedlo ke zvýšení volební účasti. Podle třetiny respondentů by ke zvýšení volební účasti vedlo rovněž zavedení povinné účasti ve svobodných volbách, zavedení elektronického hlasování e-mailem a zavedení většinového principu ve volbách.