Koho budeme volit do Evropského parlamentu?

Všem respondentům s volebním právem jsme položili uzavřenou otázku, pro kterou politickou stranu budou ve volbách do Evropského parlamentu hlasovat. Dotázaným byly předloženy kompletní kandidátní listiny všech stran. Celkovou strukturu získaných odpovědí přináší přehled v tabulce.

Ochotu zúčastnit se voleb do Evropského parlamentu deklarovalo v květnu 2004 63 % českých občanů.

Naopak čtvrtina českých voličů (25 %) se voleb zúčastnit nechce. Zbylých 12 % dotázaných zatím není rozhodnuto.