Zájem občanů o volby do Evropského parlamentu

V červnu 2004 měli respondenti výzkumu CVVM uvést, jak často se v posledních čtyřech týdnech před volbami do Evropského parlamentu věnovali činnostem popsaným v tabulce 1. Zhruba polovina oslovených občanů „někdy“ sledovala informace o evropských volbách v televizi, četla o nich v novinách a diskutovala o nich s přáteli či rodinou. Třetina respondentů nedělala výše zmíněné činnosti podle vlastního vyjádření nikdy.

Televizní program o volbách sledovalo často 13 % oslovených, v novinách si o volbách četlo často 16 % dotázaných a 10 % respondentů často hovořilo o volbách s přáteli či rodinou. V případě navštěvování předvolebních mítinků a získávání informací o volbách na internetu se naprostá většina účastníků výzkumu (v obou případech zhruba 90 %) nevěnovala těmto činnostem nikdy.