K volbám do krajských zastupitelstev

Všem dotázaným s volebním právem (s výjimkou obyvatel Prahy, N=827) byla položena otázka „V listopadu se budou konat volby do krajských zastupitelstev. Půjdete volit?“. Kladně odpovědělo 58 % dotázaných („rozhodně ano“ 25 % a „spíše ano“ 33 %), 30 % záporně („spíše ne“ 16 %, „rozhodně ne“ 14 %) a 12 % nevědělo. Navzdory uvedeným údajům lze nicméně na základě zkušeností z minulosti usuzovat, že voleb se zúčastní s největší pravděpodobností zhruba třetina oprávněných voličů.

Dotázaným, kteří vyjádřili ochotu zúčastnit se voleb, jsme následně položili otevřenou otázku (bez použití seznamu stran): „Které politické uskupení nebo stranu budete volit ve volbách do Vašeho krajského zastupitelstva?“. Ze získaných odpovědí vyplývá, že celkově nejvíce hlasů by získala ODS (35 %), následovaná ČSSD (24 %), KSČM (15,5 %) a KDU-ČSL (11,5 %). Ostatní strany by podle říjnového šetření volilo méně než 5 % dotázaných.