Je Vladimír Špidla vítaným premiérem pro naše občany?

Kdo by byl nejpřijatelnější osobností v čele naší vlády, se CVVM SoÚ zeptalo ve svém červnovém výzkumu těsně před volbami do Poslanecké sněmovny. Dotázaní se vyjadřovali k devíti potenciálním uchazečům o tento post. Přestože ještě o něco pozitivněji by byli přijímáni Špidlovi straničtí kolegové Stanislav Gross (68%) a Petra Buzková (65%), Vladimír Špidla je pro naše občany velmi přijatelný – jako předsedu vlády ho těsně před volbami vítala celá polovina dotázaných.

Z nesociálnědemokratických osobností by lidé chtěli za premiéra nejčastěji Petra Pitharta (36%), následují Cyril Svoboda (33%), Hana Marvanová (32%), Václav Klaus (29%), Karel Kühnl (22%) a Miroslav Grebeníček (18%). Jednoznačně přijatelný je Vladimír Špidla pro voliče ČSSD, častěji nepřijatelný je pro lidi s vysokoškolským vzděláním, Pražany, Středočechy a stoupence ODS. Zajímavé je, že se neobjevují žádné významné diference v případě životní úrovně respondentů.