Povolební očekávání před volbami a po volbách

Povolební očekávání občanů v politické oblasti, v ekonomice a celkově se v situaci, kdy již byly známy konečné výsledky voleb, poněkud zhoršila v porovnání s obdobím před volbami. Důvodem tohoto posunu je zcela jednoznačně pocit zklamání z výsledků voleb v případě stoupenců ODS, kteří před volbami z 90 % očekávali vítězství své strany a kteří v souladu s tím ohodnocovali případný povolební vývoj velmi pozitivně, zatímco po volbách většina z nich vyjadřovala negativní očekávání.

Tento posun nevyvážilo ani výrazné zlepšení povolebních očekávání mezi voliči ČSSD. I tak ovšem respondenti celkově - podobně jako před volbami - ve všech zkoumaných oblastech nejčastěji nečekají žádnou změnu poměrů (40 - 46 %). Zhoršení poměrů očekává asi pětina dotázaných (19 - 23 %) a podíl lidí, kteří naopak předpokládají zlepšení poměrů, se pohybuje v rozmezí 15 - 17 %.