Stranické preference na konci září

Všem respondentům s volebním právem jsme poprvé po červnových volbách do Poslanecké sněmovny položili otevřenou otázku (tj. bez použití seznamu politických stran) mapující, kterou stranu by dotázaní volili za předpokladu, že by se příští týden konaly volby do Poslanecké sněmovny. Strukturu získaných odpovědí přináší přehled v tabulce. Na otázku „Představte si, že by příští týden byly volby do Poslanecké sněmovny.

Šel byste volit?“ odpovědělo kladně 71% dotázaných s volebním právem („rozhodně ano“ 39% a „spíše ano“ 12%), 22% záporně („spíše ne“ 10%, „rozhodně ne“ 12%) a 7% nevědělo.