Občané a komunální volby

Asi tři čtvrtiny dotázaných s aktivním volebním právem (77 %) krátce před komunálními volbami deklarovaly svoji ochotu zúčastnit se jich, přičemž 43 % uvedlo, že se jich rozhodně zúčastní. Naopak jen 15 % respondentů předem uvedlo, že k volbám spíše či rozhodně nepůjde. Skutečná volební účast byla o více než 30 procentních bodů nižší, přičemž výrazně vyšší rozdíl mezi výsledkem šetření a skutečnou volební účastí se objevil tam, kde občané volili do městských zastupitelstev či zastupitelstev statutárních měst.

27 % občanů znalo před volbami všechny či téměř všechny kandidáty do svého zastupitelstva, dalších 52 % znalo alespoň některé z nich. 43 % respondentů bylo krátce před volbami podle vlastního vyjádření již pevně rozhodnuto, komu dá ve svůj hlas, dalších 22 % pak bylo rozhodnuto s tím, že ještě připouštělo možnost změny svého názoru.