Voliči a politické strany

Téměř všeobecně se dotázaní shodli, že důvodem jejich volby je identifikace se stranickým programem (91 %), s obecným ideovým zaměřením strany (89 %) a důvěra představitelům stojícím v čele stran (88 %). Jen o poznání menší konsensus existuje u důležitosti dosavadní činnosti strany (78 %). Dvě pětiny příznivců politických stran uvádí za pozadím svých preferencí názorovou orientaci rodiny.

Nikoli překvapivým zjištěním je, že z nabídnutých důvodů stojí na posledním místě faktor participace na stranickém životě - v současnosti hraje roli v rozhodování jen u necelé desetiny respondentů.

Všem respondentům byla také položena otázka zaměřená obecně na chování politických stran. Podle aktuálních výsledků 66% respondentů hodnotí chování stran kriticky, přičemž 37% dotázaných se chování stran celkově příliš nelíbí a 29% je podle vlastního vyjádření situací znechuceno. Naproti tomu 25% dotázaných má výhrady pouze k některým stranám a 2% respondentů s tím, jak se strany obecně chovají, vyjadřují spokojenost.

asovky
Panel 3

opvv fin

stante se tazatelem

Chcete se stát aktivními členy CVVM?

Přihlaste se do naší tazatelské sítě a podílejte se na výzkumech, které zná celá země.

loga 06

Sociální sítě

logo twit2logo insta2

fb logo soutwit logo sou

Odběr novinek

Odebíráte následující zaškrtnuté položky: