DomovTiskové zprávyPolitickéVolby a stranyFinancování politických stran. Proč vstupovat do strany?

Financování politických stran. Proč vstupovat do strany?

V červnovém šetření jsme zjišťovali názory občanů na financování politických stran. Největší podporu má financování z členských příspěvků, souhlasilo by s ním 94 % respondentů. Jen o něco menší podporu (87 %) má příjem finančních prostředků od sympatizantů strany. S příspěvky od sponzorů a zájmových skupin souhlasí 71 % dotázaných, většina lidí (58 %) podporuje i příjmy z vlastního podnikání stran.

Naopak nejmenší podpoře se těší možnost financování ze státního rozpočtu (28 %).

Dalším tématem, na které jsme se zaměřili, byly důvody, proč lidé vstupují do politických stran. Více než čtyři pětiny dotázaných (85 %) se domnívají, že důvodem vstupu do strany je snaha získat kontakty. Další podle občanů zřejmě silnou motivací je možnost v budoucnu získat výhodné pozice a funkce (75 %). Na druhou stranu, nejen osobní zisk je motivací vstupu do politické strany - 72 % dotázaných se domnívá, že vstup do strany je motivován snahou změnit situaci k lepšímu. Podle více než dvou třetin dotázaných lidé vstupují do strany, aby se mohli podílet na plnění programu strany (69 %) a protože chtějí někam patřit (68 %). Finanční zisk je důvodem vstupu do strany podle 66 % respondentů.

Zároveň nás zajímalo, jaké by podle občanů měly být motivace vstupu do politické strany. Důvody vstupu do strany by měla být snaha zlepšit situaci k lepšímu, za správné to považuje 92 % dotázaných, a dále touha podílet se na plnění programu strany (90 %). Podle více než tří čtvrtin respondentů je správné, aby důvodem byla i snaha někam patřit (77 %). Naopak převládá nesouhlas se vstupem do strany za účelem finančního zisku (správné 44 %, nesprávné 52 %). Pouze 15 % dotázaných se domnívá, že je správné, aby občané vstupovali do stran ve snaze získat výhodné pozice a funkce a jen 13 % si myslí, že správnou motivací je finanční zisk.

asovky
Panel 3

opvv fin

stante se tazatelem

Chcete se stát aktivními členy CVVM?

Přihlaste se do naší tazatelské sítě a podílejte se na výzkumech, které zná celá země.

loga 06

Sociální sítě

logo twit2logo insta2

fb logo soutwit logo sou

Odběr novinek

Odebíráte následující zaškrtnuté položky: