Občané o volbách do Evropského parlamentu

V únorovém šetření Centra pro výzkum veřejného mínění se čeští občané mimo jiné vyjadřovali k volbám do Evropského parlamentu. Nejprve jsme se respondentů zeptali, zda se těchto voleb chtějí zúčastnit.

Ochotu zúčastnit se voleb do Evropského parlamentu deklarovalo v únoru 2004 60 % českých občanů. Naopak čtvrtina českých voličů (26 %) se voleb zúčastnit nechce.

Zbylých 14 % dotázaných zatím není rozhodnuto. V porovnání s minulým měsícem nedošlo ve výsledcích k výraznějším změnám.

Nejvíce Čechů (46 %) si za poslance EP bude vybírat konkrétní osoby a nikoliv představitele určité politické strany či hnutí. Naopak stranická příslušnost kandidátů je rozhodující pouze pro 7 % dotázaných. Více jak třetina českých občanů (35 %) považuje obě skutečnosti za stejně důležité.