K volbám do Evropského parlamentu

Všem dotázaným s volebním právem byla položena otázka „V červnu se budou konat volby do Evropského parlamentu. Půjdete volit?“. Kladně odpovědělo 40 % dotázaných, 46 % záporně a 14 % nevědělo.

Dotázaným, kteří vyjádřili ochotu zúčastnit se voleb, jsme následně položili otevřenou otázku (bez použití seznamu stran): „Které politické uskupení nebo stranu budete volit ve volbách do Evropského parlamentu?“.

Ze získaných odpovědí vyplývá, že nejvíce hlasů by získaly ODS (33%) a ČSSD (25,5%), následované KSČM (13,5%), KDU-ČSL (5,5%) a Stranou zelených (5%). Ostatní strany by volilo 7,5% dotázaných, 10 % není rozhodnuto.