K volbám do Evropského parlamentu

Všem dotázaným s volebním právem byla položena otázka „V červnu se budou konat volby do Evropského parlamentu. Půjdete volit?“. Kladně odpovědělo 49 % dotázaných, 36 % záporně a 15 % nevědělo.

Dotázaným, kteří vyjádřili ochotu zúčastnit se voleb, jsme následně položili otevřenou otázku (bez použití seznamu stran): „Které politické uskupení nebo stranu budete volit ve volbách do Evropského parlamentu?“.

Ze získaných odpovědí vyplývá, že nejvíce hlasů by získaly ODS (31 %) a ČSSD (29 %), následované KSČM (12,5 %), Stranou zelených (6,5 %) a KDU-ČSL (5 %). Ostatní strany by volily 3 % dotázaných, 13 % není rozhodnuto.