K volbám do Evropského parlamentu

Všem dotázaným s volebním právem byla položena otázka „V červnu se budou konat volby do Evropského parlamentu. Půjdete volit?“. Kladně odpovědělo 46 % dotázaných, 40 % záporně a 14 % nevědělo.

Dotázaným, kteří vyjádřili ochotu zúčastnit se voleb, jsme následně položili otevřenou otázku (bez použití seznamu stran): „Které politické uskupení nebo stranu budete volit ve volbách do Evropského parlamentu?“.

Ze získaných odpovědí vyplývá, že nejvíce hlasů by získaly ČSSD (28 %) a ODS (26 %), následované KSČM (13 %), KDU-ČSL (6 %) a Stranou zelených (5,5 %). Ostatní strany by volily 4,5 % dotázaných, 17 % není rozhodnuto.