K volbám do krajských zastupitelstev

Všem dotázaným s volebním právem (s výjimkou obyvatel Prahy) byla položena otázka „V říjnu se budou konat volby do krajských zastupitelstev. Půjdete volit?“. Kladně odpovědělo 54 % dotázaných, záporně 33 % a 13 % nevědělo.

Dotázaným, kteří vyjádřili ochotu zúčastnit se voleb, jsme následně položili otevřenou otázku (bez použití seznamu stran): „Které politické uskupení nebo stranu budete volit ve volbách do Vašeho krajského zastupitelstva?“.

Ze získaných odpovědí vyplývá, že nejvíce hlasů by získaly ODS a ČSSD (shodně 28,5 %), následované KSČM (16 %), KDU-ČSL (8 %) a Stranou zelených (7 %). Ostatní strany by volilo méně než 5 % dotázaných.