Ohlédnutí za krajskými volbami

V rámci svého listopadového šetření se Centrum pro výzkum veřejného mínění zabývalo podzimními volbami do krajských zastupitelstev. Otázky se zaměřovaly na základní aspekty volebního chování. Zjišťovaly důvody volební účasti, motivaci pro volbu preferované strany a časový horizont, v němž se dotázaný pro stranu rozhodnul. Nevoliči pak byli dotazováni na důvody své neúčasti.