Občané o politických stranách

Součástí říjnového šetření Centra pro výzkum veřejného mínění byly též otázky zjišťující důvěru české veřejnosti k parlamentním stranám a její názory na vybrané aktivity těchto stran. Výzkum se pak šířeji zaměřil také na mínění občanů o politických stranách obecně. Součástí zprávy je časové srovnání u vybraných otázek a třídění podle základních sociodemografických charakteristik.