Důvody pro vstup do politických stran

Centrum pro výzkum veřejného mínění SOÚ AV ČR, v.v.i., v říjnovém šetření zjišťovalo, jak česká veřejnost smýšlí o důvodech, které vedou jednotlivce ke vstupu do politické strany. Výzkum se zabýval nejen pomyslným žebříčkem důležitosti těchto důvodů, ale též jejich hodnocením. Reprezentantky a reprezentanti vzorku populace dále odpovídali na otázku, zda někdy uvažovali o vstupu do politické strany.