Názory na důležitost účasti lidí v nadcházejících volbách do Poslanecké sněmovny

Tři čtvrtiny občanů soudí, že je důležité, aby lidé přišli odevzdat svůj hlas při červnových volbách do Poslanecké sněmovny, 17 % dotázaných naopak vyjádřilo skepsi vůči významu voličské účasti. K nejfrekventovanějším argumentům podporujícím význam účasti ve volbách patří to, že jde o příležitost k vyjádření názoru a vůle lidu a že hlasování ovlivní další politický vývoj a celkové směřování společnosti.

Respondenti, kteří zapojení lidí do hlasování označili za nedůležité, svůj postoj většinou odůvodňovali despektem k možnosti podstatných změn v politice či ve společnosti bez ohledu na to, kdo volby vyhraje, nebo tvrzením, že jejich vlastní hlas nemůže nic změnit na celkovém výsledku voleb.