Názory české veřejnosti na některé aspekty letošních voleb

Necelá polovina (47 %) dotázaných vnímá programy politických stran jako výrazně odlišné, dvě pětiny (41 %) naopak soudí, že se jednotlivé programy od sebe příliš neliší. 38 % dotázaných uvedlo, že negativní reklama namířená proti politickým protivníkům má v kampani své místo, mírně nadpoloviční většina respondentů (53 %) to odmítla. Pouze čtvrtina respondentů si měsíc před volbami myslela, že noví poslanci budou dobře reprezentovat zájmy těch, kdo je zvolí.

Pokud jde o to, zda volby mohou něco změnit, rovná polovina dotázaných vyjádřila mínění, že ano, asi dvě pětiny (39 %) vyslovily názor opačný.