Občané a komunální volby

V listopadovém šetření jsme se respondentů ptali na jejich účast v letošních volbách do zastupitelstev obcí a měst a na to, jestli znali osoby na kandidátních listinách a zda při volbě dávali přednost kandidátům politických stran nebo kandidátům nezávislých subjektů. Více než dvě třetiny respondentů našim tazatelům sdělily, že se komunálních voleb zúčastnily. Skutečná volební účast byla v České republice 46,38procentní.

Za existencí tohoto rozdílu lze vidět jednak to, že šetření jsou prováděna formou dobrovolných interview, což fakticky znamená, že část populace, která odmítá poskytnout rozhovor, je pro výzkumy tohoto typu prakticky nedostupná, ale také již zcela zřejmou skutečnost, že mnozí respondenti mají u témat, jako je právě volební účast, tendenci k určité autostylizaci, respektive k tomu, že na otázky odpovídají způsobem, který zcela nekoresponduje s jejich reálným jednáním, jestliže jiná odpověď by je podle jejich mínění mohla z pohledu druhých nějakým způsobem snižovat.

Více než polovina z dotázaných, kteří se voleb účastnili, deklamovala, že znala pouze některé kandidáty. Všechny nebo téměř všechny kandidující osoby znaly téměř dvě pětiny lidí, nikoho z nich neznalo 7 % oslovených.

Lidé v letošních komunálních volbách častěji vybírali pouze z kandidátek politických stran – alespoň to uvedlo 45 % dotázaných. Dvě pětiny respondentů volily osoby uvedené na kandidátkách politických stran i na kandidátkách nezávislých subjektů, 13 % pak pouze osoby uvedené na kandidátkách nezávislých subjektů.

asovky
Panel 3

opvv fin

stante se tazatelem

Chcete se stát aktivními členy CVVM?

Přihlaste se do naší tazatelské sítě a podílejte se na výzkumech, které zná celá země.

loga 06

Sociální sítě

logo twit2logo insta2

fb logo soutwit logo sou

Odběr novinek

Odebíráte následující zaškrtnuté položky: